Bimatoprost en irisverkleuring

Irisverkleuring

Sinds de hype en erkenning rond de Super lash Kruidvat rechtszaak zijn er veel vragen geweest rondom de veiligheid van wimperserums die prostaglandine analogen bevatten. Specifiek zijn er veel zorgen onder de consumenten van de mogelijke effecten van prostaglandine analogen op de kleur van de iris. Er wordt op diverse bronnen op het internet geclaimd en gesuggereerd dat het gebruik ervan in wimperserums kan leiden tot verdonkering van de iris en allerlei andere klachten. Daarom vonden wij het belangrijke om over dit onderwerp te schrijven om jullie als consumenten op de hoogte te houden van de informatie die nu beschikbaar is in de literatuur over dit onderwerp.

Waardoor ontstaat iris verkleuring überhaupt?

De iris bestaat uit onder andere uit melanocyten die verantwoordelijke zijn voor de aanmaak van pigment. Wanneer er geen pigment wordt aangemaakt zien je ogen er blauw uit. Indien je ogen wel veel pigment bevatten heb je donker bruine ogen. 

Er bestaan stofjes die deze cellen kunnen prikkelen om meer pigment aan te maken, dan krijg je wat we noemen hyperpigmentatie (van de iris). Er wordt geclaimd dat één van deze stoffen die voorkomt in wimperserums dit ook kan doen, genaamd prostaglandine analogen. 

Hoe zou dat dan kunnen gebeuren?

Er wordt gedacht dat er twee mechanisme ten grondslag liggen aan dit fenomeen;

 • Door het stimuleren van melanocyten om meer melanine te maken in de iris
 • Door het aanzetten van de transcriptie gen van een enzym genaamd tyrosinase ( dit stofje is verantwoordelijke voor de snelheid en hoeveelheid aanmaak van melanine en pigment)

Wat is een prostaglandine analoog?

Prostaglandine analogen behoren tot de groep synthetische  prostamiden, lipide achtige stoffen die veel lijken op een van nature aanwezig variant genaamd prostaglandine (vandaar de naam ‘analogen’). Deze stoffen zorgen er voor dat kamervocht de ogen verlaat waardoor de intraoculair druk verminderd. Dit maakt deze stofjes zeer effectief voor mensen met een verhoogde oogdruk ( ook wel glaucoom genoemd).

Waarom zijn prostaglandine analogen populair geworden in wimperserums?

Kort gezegd, zijn prostaglandine analogen bestudeerd voor de volgende aspecten:

 • Het verlagen van de intraoculaire oogdruk
 • Hun cyto beschermende eigenschappen bij maagzweren
 • In het vroegtijdig opwekken van een abortus

Bij studies waarbij er werd gekeken naar het oogdruk verlagende effect van deze klasse aan medicatie viel een aantal wetenschappers op dat vele patiënten als bijwerkingen langere wimpers hadden. Dit leidde ertoe dat er specifiek onderzoek gericht werd naar de potentiële haargroeistimulerende werking van prostaglandine analogen. 

Hoe helpen prostaglandine analogen in het verlengen van wimperharen?

Er wordt op dit moment gedacht dat prostaglandine analogen wimper haargroei induceren door te binden aan prostamide sensitieve receptoren in de haarfollikels. Door deze receptoren te stimuleren wordt de transitie bevorderd van de telogene fase naar de anagene fase in wimperharen. Daarnaast wordt ook de tijdsduur van de anagene fase verlengt. 

Zijn prostaglandine analogen dan echt effectief in het verlengen van wimperharen?

In eerste instantie zou je je twijfels hebben als consument.

Wij kunnen met een enige zekerheid zeggen dat het antwoord ja is! Dit komt omdat er in de literatuur een redelijke hoeveelheid aan studies zijn die zowel de haargroei effecten als de veiligheid van #bimatoprost  voor wimpergroei hebben bestudeerd. Bimatoprost is het stofje waar alle 'prostaglandine analogen' een analoog van zijn in de wimperserum industrie.

De evidence voor het effect van prostaglandine analogen

Helaas is er in de literatuur geen direct onderzoek verricht naar de effectiviteit en veiligheid van prostaglandine analogen die in de meest bekende wimperserums aanwezig zijn. Een aantal bekende hiervan zijn

 • Isopropyl cloprostenate
 • Ethyl tafluprostamide
 • Dechloro Dehydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide
 • Methylamido Dihydro Noralfaprostal

Gelukkig is er wel een redelijke hoeveelheid aan publicaties van bimatoprost beschikbaar. Aangezien alle bovengenoemde stoffen ‘analogen’ zijn kunnen we ervan uitgaan dat de bijwerkingen en resultaten vergelijkbaar zijn met bimatoprost. Anders is het vrijwel onmogelijk om een uitspraak te doen over deze stofjes aangezien niemand er nog echt onderzoek naar heeft gedaan.


In deze studie werd bimatoprost gebruikt bij post chemotherapie patiënten.

In het kort;

  • 130 patiënten waren geïncludeerd, waarvan 90% de 12 maanden follow up hadden volbracht
  • Na de 12 maanden follow up reageerde 67% van de bimatoprost groep mensen  t.o.v. placebo groep
  • 69% van de bimatoprost groep ervaarde bijwerkingen in 12 maanden vs 46% in de placebogroep
  • Alle bijwerkingen waren mild. De meest gerapporteerde waren oogwit roodheid (15%), droogheid van de hoornvlies 8%, bovenste luchtweginfectie 5%, 5% jeukende ogen
 • Geen van de patiënten had een verandering in oogkleur. Dit werd beoordeeld door een oogarts of een getrainde specialist.
 • De oogdruk was iets verlaagd in de bimatoprost groep maar dat was klinisch niet significant. 

  Grafiek A
 • Figuur A. Hierin wordt het verschil in groei van de wimperharen vergeleken van de placebogroep met de bimatoprost groep. Bij de 6 maanden marker switchen de placebo groep mensen naar de bimatoprost groep om vervolgens gelijkwaardige resultaten te krijgen. 

  Grafiek B
  Figuur B. Laat de groei zijn in wimperhaar dikte waarbij er een zeer duidelijk verschil is tussen bimatoprost en placebo. Ook nadat de placebo groep mensen bij de 6 maanden marker switchen naar de bimatoprost groep.

  Grafiek C
  Figuur C. Hierbij wordt de donkerheid van de haren vergeleken in beide groepen. Hoe negatiever het getal hoe donkerder de haren zijn. Wederom heeft bimatoprost hier een duidelijk significant verschil, ook bij 6 maande gebruik.

  Er zijn nog veel andere studies die kijken naar de effectiviteit van bimatoprost, omdat we ze niet allemaal kunnen includeren hebben we maar 2 studies gebruikt in deze blog. 

  Dus…

  Als het effectief is, is dit middel en daarmee alle prostaglandine analogen daarnaast ook veilig? (specifiek m.b.t. op iris verkleuring)

  Beschikbare literatuur over veiligheid

  Op het internet is er op dit moment weinig onderzoek gedaan specifiek naar de kans op iris verkleuring bij bimatoprost, we hebben daarentegen wel één artikel gevonden die ernaar heeft gekeken.

  De volgende aspecten worden verteld in de studie;

   • Het is een retrospectief onderzoek die keek naar 50 vrouwen voor iris verkleuring na gebruik van bimatoprost, gemiddelde gebruikstijd was 4,6 jaar 
   • Een minimaal aankoop van 4x bimatoprost was een vereiste om geïncludeerd te worden in de studie
   • Alle patiënten kregen duidelijk instructies voor adequaat toediening van het serum
   • Foto’s werden voor begin gebruik en na het einde van de laatste aankoop gemaakt
   • Alle fotos werden gerandomiseerd beoordeeld
   • Er werden twee waarden gebruikt om de fotos te beoordelen. Scale 0: geen verandering in iriskleur en Scale 1: wel verandering in iriskleur
   • Gemiddeld werd bimatoprost 7,44 gekocht in deze periode (interval 4-23)
 • 46% van de patiënten hadden blauw of groene ogen in de bimatoprost groep
 • Er werd geen verandering in oogkleur gezien in de bimatoprost groep

 • Limitaties studie:

  Omdat de studie maar een kleine groep aan patiënten had (n=50) kunnen er geen harde conclusies worden getrokken. Daarnaast had maar de helft van de patiënten in de bimatoprost groep groene of blauwe ogen waardoor de sample size nog kleiner was waar verandering duidelijk kon worden waargenomen. Het retrospectieve design van de studie maakt het ook van mindere hoge kwaliteit. Ook werd er verteld dat de exacte frequentie van toedieningen per dag per patiënt niet goed bijgehouden kon worden. Dit alles maakt dat je uit deze studie alleen geen harde conclusies kan trekken.Dit was ook niet onze bedoeling, we willen hierbij voornamelijk mededelen dat de kans van iris verkleuring zeer klein is zolang je de juiste manier van toedienen aanhoudt. 

  Gelukkig hebben we ook een studie kunnen vinden die een grotere patiëntenpopulatie had en tegelijk ook keek naar het effect van bimatoprost op iris verkleuring. In deze studie werd er gekeken naar het effect van bimatoprost voor het verlengen van wimpers en de veiligheid ervan (inclusief iris verkleuring). 

  De volgende aspecten werden verteld:

  • Er werden 585 patiënten geïncludeerd (waarvan 99,2% vrouw)
  • Gemiddelde duur bimatoprost gebruik 19.3 maanden
  • Vragenlijst met scores van 0-5 (zeer ontevreden tot zeer tevreden over wimpers)
  • 2/3 van de patiënten had gekleurde ogen en heeft 12 maanden lang bimatoprost gebruikt

  Table 1
  In Tabel 1 zien we dat meer dan de helft van de patiënten gekleurde ogen had in deze studie. Daarnaast is bijna de gehele patiëntenpopulatie vrouw.

  Figuur 1Figuur 2
  In deze figuur zien we de frequentie van het gebruik van bimatoprost per week bij mensen die op een onderhoudsdosering zijn. Zo zien we dat de meeste mensen een frequentie van 3 maals wekelijks aanhouden. Dit is ook de frequentie die wij zelf adviseren.

  Als tweede zien we de mate van tevredenheid onder populatie. Er is gebruik gemaakt van een rating score van 0-5. Hierbij wordt 0 omschreven als zeer ontevreden en 5 als zeer tevreden. De vraag die hierbij werd gesteld was; In het algemeen, hoe tevreden ben je over je wimpers na de behandeling?

  Als we de score 4 en 5 bij elkaar optellen weten we dat 92,5% van de patiënten tevreden of zeer tevreden was over de algemene resultaten. Er werd in deze vraag niet specifiek gevraagd naar bijwerkingen maar dat wordt wel meegenomen in de algemene beoordeling. 

   


  In figuur 3 wordt er gekeken naar de tevredenheid over de wimpers in het algemeen en specifiek m.b.t. de lengte en dikte van ze. 

  • 80% overal tevreden over hun wimpers
  • 78% is tevreden over de lengte
  • Ongeveer 70% tevreden over de dikte 

  Rapportage van bijwerkingen

  Van de 585 patiënten rapporteerde 164 patiënten 216 bijwerkingen. Hierbij waren er 204 mild en 12 gematigd in intensiteit. Er werden verder geen serieuze bijwerkingen gerapporteerd. Van de 216 bijwerkingen waren er 212 spontaan gerapporteerd tijdens de visites voor de studie (dat wil zeggen dat de patiënten het dusdanig niet ernstig genoeg vonden om het direct te melden voor verdere evaluatie).

  Verder waren er 4 bijwerkingen gerapporteerd vanuit de patiënten zelf waaronder; 

  • Eenmaal een droge ogen
  • Eenmaal  jeukende ogen
  • Eenmaal rode ogen
  • Eenmaal lage oogdruk

  Wederom waren er geen meldingen van iris kleur verdonkering (inclusief onder de patiënten die lichte kleur ogen hadden) na 12 maanden gebruik van een 0,03% bimatoprost serum.


  Conclusie

  De studies die wij hebben gevonden online en in de blog hebben verwerkt geven ons belangrijke informatie. Zo is het vrij duidelijk dat bimatoprost een effectieve werking heeft op het verlengen van de wimperharen haren en het dikkere en donker maken van ze. Dit wordt natuurlijk niet alleen in de studie verteld die wij in de blog hebben gebruikt maar ook in vele andere studies.

  In de studies die wij hebben gevonden kwam naar voren dat bimatoprost geen irisverkleuring veroorzaakte wanneer het werd toegepast als in een wimperserum.  De studies die keken naar bimatoprost als oogdruppels voor hoge oogdruk lieten heel duidelijk zien dat het dan wel gebeurd, met percentages tot wel 40% van de patiënten die het gebruikte. 


  Omdat prostaglandine analogen dezelfde werking hebben als bimatoprost kunnen we hieruit met enige zekerheid concluderen dat prostaglandine analogen ook effectief zijn voor wimpergroei en veilig voor de ogen m.b.t iris verkleuring (indien het op de juiste manier wordt toegediend).


  FAQ

  Waarom mogen prostaglandine analogen verkocht worden in serums als ze dezelfde werking hebben als bimatoprost?

  Als  superlash wel van de markt is gehaald en alle serums die prostaglandine analogen bevatten (zoals Nanolash, Revitalash, Grandelash of Miralash) niet dan lijkt dat toch raar in eerste instantie?

  De reden hiervoor is vrij simpel:

  Namelijk doordat superlash het stofje bimatoprost bevat. Bimatoprost zelf is geregistreerd als een geneesmiddel waardoor het onder de geneesmiddelenwet valt. Dit heeft autoriteiten de positie gegeven om het van de schappen te halen. De belangrijkste reden waarom dit dus niet gebeurd bij andere serums is omdat deze prostaglandine analogen niet zijn geregistreerd als een geneesmiddel en daarom gebruikt kunnen worden!

  Dus de kans op iris verkleuring is dus 0 procent?

  Nee, het exacte getal weten we niet maar het zit heel dicht tegen de nul aan. Er is nergens tot nu toe in de literatuur gerapporteerd dat iemand iris verkleuring heeft met het gebruikt van een prostaglandine analoog waarbij de serum op de haarwortels wordt toegediend. 

  Sta ook stil bij het volgende;

  Als prostaglandine analogen iris verkleuring zouden veroorzaken dan had je dat toch allang overal gehoord in de media? Er worden dagelijks zoveel prostaglandine analoog bevattende serums verkocht en nog steeds horen we er geen rechtszaak van. De enige die we hebben gehoord was van superlash en dat was heel toevallig een serum die een geregistreerd geneesmiddel bevatte.

  Kan dit middel ook gebruikt worden bij chemotherapie patiënten?

  Indien je klaar bent met je kuur kan er in overleg met je arts worden gestart met een prostaglandine analoog bevattende wimperserum.

  Hoe zit het dan met alle sites die claimen dat deze stoffen gevaarlijk zijn en niet gebruikt moeten worden?

  Zijn dit heel toevallig website die hun eigen merk promoten die geen prostaglandine bevatten? Zoja dan heb je hier al meteen het antwoord, het is een simpele marketing trucje om hun eigen merk te verkopen.

  Zoniet, dan moet je hun eens vragen waar ze deze claims vandaan halen en of ze dit met studies kunnen onderbouwen. Wij hebben er namelijk zelf geen één gevonden.

  Wat zijn andere bijwerkingen die je door prostaglandine analogen kunt krijgen?

  De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn;

  • Rode ogen
  • Droge ogen
  • Jeukende ogen